πόλη2 > PRESS CORNER

PRESS CORNER

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πρόσφατα Δελτία Τύπου και εικόνες.

Υπεύθυνη Επικοινωνiας
Ματίνα Μάγκου
Τηλ.: 210 3253123
Email: comms@polis2.thisisathens.org