πόλη2 > παίΖΟΥΜΕ στο ΑΛΣΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

παίΖΟΥΜΕ στο ΑΛΣΟΣ

_Γειτονιά


Περιγραφή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

H Challedu είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος αναπτύσσει πρωτοποριακές μεθόδους μάθησης και εμπλοκής μέσα από το παιχνίδι. Η παρέμβαση «παίΖΟΥΜΕ στο ΑΛΣΟΣ» η οποία θα υλοποιηθεί από την ομάδα στοχεύει στη συλλογική δέσμευση διαφόρων κοινωνικών ομάδων που ζουν γύρω από το Άλσος Παγκρατίου, συνδυάζοντας το παιχνίδι, τη διασκέδαση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Η παρέμβαση βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, με τον πρώτο αστικό εξοπλισμό να έχει ήδη τοποθετηθεί στο Άλσος Παγκρατίου.

Επικοινωνία: