ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ATHsENSe Urban Data Lab


Υπεύθυνος υλοποίησης: Δημήτρης Χαρίτος


Η τελευταία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Παρεμβάσεις στην Πόλη του 1ου κύκλου αφορούσε το Σεράφειο του δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου το οποίο, μέσω τεχνολογικών εφαρμογών και δεδομένων της πόλης, αναπτύσσει μια βιωματική εμπειρία με τον κόσμο που το επισκέπτεται.

Η πρόταση που προκρίθηκε ήταν το «ATHsENSe Urban Data Lab» με υπεύθυνο υλοποίησης τον καθηγητή Δημήτρη Χαρίτο. Το ATHsENse Urban Data Lab είναι μία πολλαπλή καλλιτεχνική διαδραστική εγκατάσταση, η οποία διερευνά την ιδέα της «έξυπνης» πόλης, προσεγγίζοντας την Αθήνα μέσω των ψηφιακών δεδομένων που παράγει το περιβάλλον, αλλά και οι πολίτες της, μέσω μιας σειράς διαδραστικών καλλιτεχνικών έργων στο φυσικό χώρο του Σεραφείου.

Η παρέμβαση βρίσκεται στο στάδιο του τελικού σχεδιασμού.

Επικοινωνία:

Σεράφειο δήμου Αθηναίων, Πειραιώς, Αθήνα, Ελλάδα