πόλη2 > Γειτονιά > Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγίας Ζώνης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγίας Ζώνης

_Γειτονιά

Υπεύθυνη υλοποίησης: Φωτεινή Ντελοπούλου


Περιγραφή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέμβαση «Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγίας Ζώνης» υλοποιείται από μία άτυπη ομάδα κατοίκων της περιοχής. Η ομάδα αξιοποιεί και αναδιαμορφώνει το αστικό τοπίο της περιοχής της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, με φυτεύσεις και παιχνίδια στο δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία της γειτονιάς.

Σε συνεργασία και ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους, η ομάδα της παρέμβασης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της παρέμβασης με τις πρώτες φυτεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί.

Επικοινωνία:

Αγίας Ζώνης, Αθήνα, Ελλάδα