πόλη2 > Γειτονιά > Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγία Ζώνη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγία Ζώνη

_Γειτονιά

Φωτεινή Ντελοπούλου


Περιγραφή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέμβαση «Φυτεύσεις και Αστικά Παιχνίδια στην Αγία Ζώνη» υλοποιείται από μία άτυπη ομάδα με υπεύθυνη υλοποίησης τη Φωτεινή Ντελοπούλου. Η ομάδα αξιοποιεί και αναδιαμορφώνει το αστικό τοπίο της περιοχής της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, με φυτεύσεις και παιχνίδια στο δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία της γειτονιάς.

Σε συνεργασία και ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους, η ομάδα της παρέμβασης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της παρέμβασης με τις πρώτες φυτεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί.

Επικοινωνία:

Αγίας Ζώνης, Αθήνα, Ελλάδα