πόλη2 > Άρθρα > ΝΕΑ > Τελικά τι είναι ο “αστικός βελονισμός” ;

Τελικά τι είναι ο “αστικός βελονισμός” ;

- 31 Μαΐου • ΝΕΑ

Μέσα από το ΠΟΛΗ², ο δήμος της Αθήνας οικειοποιείται τη θεωρία του αστικού βελονισμού, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στους Αθηναίους να παρεμβούν στη  Γειτονιά, το Δρόμο ή το Κτίριό τους.

Τι είναι όμως ο “αστικός βελονισμός”;

Είναι μια κοινωνικό-περιβαλλοντική θεωρία εμπνευσμένη από την ιδέα του Κινέζικου βελονισμού. ‘Οπως δηλαδή οι βελόνες,παρότι μικρές λειτουργούν αναλγητικά και αποτελεσμετικά στον ασθενή, έτσι και ήπιες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης.

Παγκοσμίως παρατηρείται μια διαρκής μετακίνηση πληθυσμού από τις επαρχιακές περιφέρειες στις πρωτεύουσες, αλλά και γενικότερα από μικρούς οικισμούς – χωριά και κωμοπόλεις – σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αυτή η μετακίνηση έχει δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα στο μηχανισμό λειτουργίας και λειτουργικότητας των πόλεων, μιας και στον αρχικό σχεδιασμό τους δεν είχε προβλεφθεί σε απόλυτους αριθμούς ο σημερινός πληθυσμός που ζει, εργάζεται και κινείται καθημερινά μέσα σε αυτές.

Όσο λοιπόν  οι πόλεις επεκτείνονται και καλούνται να φιλοξενήσουν ολοένα και περισσότερο πληθυσμό, είναι σημαντικό να εξελίσσονται παράλληλα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων τους. Έτσι γεννήθηκε η θεωρία του “αστικού βελονισμού”, η οποία προέρχεται από τον Φιλανδό αρχιτέκτονα Marco Casagrande. Βάση αυτής της προσέγγισης, μικρές ήπιας κλίμακας και χαμηλού κόστους παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν ανάσες δημιουργίας και συνεργασίας ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης, με στόχο την καλυτέρευση της καθημερινότητας τους.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο αστικός βελονισμός είναι μία θεωρία που παρακινεί τους κατοίκους της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της και να παρέμβουν με ήπιο τρόπο στη γειτονιά ή στην περιοχή που κατοικούν προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η παρέμβαση μπορεί να είναι ποικίλου χαρακτήρα -εικαστική, περιβαλλοντική  ή τεχνολογική- μα οφείλει να έχει τη συνολική αποδοχή της κοινότητας στην οποία απευθύνεται. Με αρωγό, λοιπόν, την τεχνολογία και τις συμμετοχικές διαδικασίες δημιουργείται μιας δυναμική και διαδραστική σχέση μεταξύ των κατοίκων της πόλης και των δομών της.

Ο αστικός βελονισμός βασίζεται στη δημοκρατική και συνολική συμμετοχή της κοινωνίας και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών και να φέρει τους κατοίκους της πόλης πιο κοντά. Άλλωστε, η ανάγκη μιας καλής ποιότητας ζωής καθώς και μίας καλύτερης καθημερινότητας που όχι μόνο είναι προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα, αλλά εξελίσσεται παράλληλα με τις δραστηριότητες των κατοίκων, παραμένει αναλλοίωτη και πιο ισχυρή από ποτέ.

Μέσω του πιλοτικού προγράμματος ΠΟΛΗ², οι Αθηναίοι καλούνται να παρέμβουν στην πόλη τους με ένα δημιουργικό, παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Γιατί η Αθήνα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται καθημερινά και έχει ανάγκη τη συμμετοχή όλων για να είναι μια όμορφη και λειτουργική πόλη, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της.

Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, για παρεμβάσεις στην πόλη;