πόλη2 > Στοά Εμπόρων

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στοά ΕμπόρωνΗ δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» επεκτείνεται σε ένα ακόμα ιστορικό σημείο της πόλης, τη Στοά Εμπόρων! Τα κενά καταστήματα της εμβληματικής στοάς αποτελούν ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ και παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων ΦΚΑ/ΟΑΕΔ, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων ενεργοποίησε τη δυναμική κοινότητα που δραστηριοποιείται με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, εξασφαλίζοντας σημαντικά κίνητρα στις κοινωνικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν τα καταστήματα, όπως η κάλυψη του ενοικίου και των λειτουργικών αναγκών για έξι μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. Στόχος της δράσης είναι η έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και η δημιουργία ενός παραγωγικού πυρήνα εντός της Στοάς, η οποία τα τελευταία χρόνια παρέμενε αδρανής και ερημοποιημένη.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:

• Στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, ο δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει την επαναλειτουργία 10 κλειστών καταστημάτων που βρίσκονται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης.

• Κάθε κατάστημα θα στεγάζει έναν ή/και περισσότερους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με το ν.4430/2016, αλλά και φορείς οι οποίοι έχουν σαφή και δηλωμένο κοινωνικό σκοπό και αντίκτυπο και ασκούν, ή επιθυμούν να ασκήσουν, επιχειρηματική δραστηριότητα για να πετύχουν τη βιωσιμότητά τους και την επίτευξη των σκοπών τους.

• Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγχώρια παραγωγή και διάθεση ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων που προάγουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος και διατίθενται σε καταναλωτές, όπως και σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του δημοσίου.

• Αρχική διάρκεια παραχώρησης καταστήματος: 6 μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. Παράταση παραχώρησης έως τον Δεκέμβριο του 2019.