πόλη2 > Στοά Εμπόρων > ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΤ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΤ«Σχεδία αρτ», ένα πρόγραµµα όπου συναντιούνται η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή, η κοινωνική (επαν)ένταξη, η δηµιουργία, η καινοτοµία και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Παλαιά, απούλητα τεύχη του περιοδικού δρόµου «σχεδία» επαναχρησιµοποιούνται, επανασχεδιάζονται και µεταµορφώνονται σε υψηλής αισθητικής και ποιότητας προϊόντα για καθηµερινή χρήση. Όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα και μοναδικά, έχουν σχεδιαστεί και δηµιουργηθεί στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα αδιάθετα τεύχη του περιοδικού δρόµου «σχεδία», αλλά και το ζήλο και το ταλέντο των δηµιουργών τους, χρησιµοποιώντας, όσο το δυνατόν περισσότερο, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ευκαιριών για την ενεργοποίηση, ενδυνάµωση, περαιτέρω εκπαίδευση και επιµόρφωση, µε την παράλληλη δηµιουργία προοπτικών απασχόλησης σε συµπολίτες µας που είναι άστεγοι και/ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και οι οποίοι βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό σε ακραίες μορφές.

Η πρώτη οµάδα ωφελουµένων του προγράµµατος αποτελείται από ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 χρόνων), που βρίσκονται στο δίκτυο διανοµέων του ελληνικού περιοδικού δρόµου και οι οποίοι συµµετείχαν σε εργαστήρια επαναχρησιµοποίησης και εκπαιδεύτηκαν, ώστε να µεταµορφώνουν οι ίδιοι το φαινοµενικά µόνο «άχρηστο» (ένα «παλιοπεριοδικό») σε προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Αυτό είναι το πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης «σχεδία αρτ», ένα πρόγραµµα βαθιά κοινωνικό µα και βαθιά περιβαλλοντικό.

Τι θα βρείτε στο κατάστημα της Στοάς Εμπόρων:

Μοναδικά, χειροποίητα προϊόντα φτιαγμένα με αγάπη και φροντίδα από πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας, αξιοποιώντας το χαρτί απούλητων τευχών του περιοδικού δρόμου «σχεδία»

 

Website

Facebook 

 

Επικοινωνία:

Στοά Εμπόρων, Βουλής, Αθήνα, Ελλάδα