ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

BIRDLANDΗ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Birdland παρέχει υπηρεσίες παντός είδους σχετικές με την παραγωγή, διοργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως και αξιόπιστες λύσεις σε όλα τα στάδια της διαφημιστικής επικοινωνίας (γραφιστική, ηλεκτρονική διαφήμιση, διανομή φυλλαδίων, εκτυπώσεις, αφισοκόλληση, καθαρισμό βιτρινών-ανακύκλωση).

Με άξονες τη φιλοσοφία συνεργατισμού και αλληλεγγύης, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας, το σεβασμό προς το περιβάλλον, την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τις ίσες ευκαιρίες, υποστηρίζουμε τη συνεργατική και συμμετοχική οργάνωση των δυνάμεων της παραγωγής και της διανομής εντός της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όσο και τη συνεργασία με άλλα παραγωγικά εγχειρήματα συνεργατικού χαρακτήρα για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Το όραμα της Birdland είναι η συμμετοχή σε ένα δίκτυο οικονομικών και κοινωνικών μονάδων που θα βασίζονται στις σχέσεις συνεργασίας, για την οικοδόμηση ενός συνεταιρισμού συνεργατικών εγχειρημάτων που θα μπορούν να ικανοποιήσουν όλο και μεγαλύτερο πλήθος αναγκών.

Τι υπηρεσίες θα βρείτε στο κατάστημα της Στοάς Εμπόρων:

Δημιουργία, παραγωγή, τοποθέτηση, αποκομιδή και ανακύκλωση αφισών. Επαναχρησιμοποίησή τους για κατασκευή διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων.

 

Website

Facebook 

 

 

Επικοινωνία:

Στοά Εμπόρων, Βουλής, Αθήνα, Ελλάδα