πόλη2 > Events > ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ > Εργαστήριο συν-δημιουργίας/ ‘Αξονας Γειτονιά

Εργαστήριο συν-δημιουργίας/ ‘Αξονας Γειτονιά

- 05-Μαΐου-2018 11:00 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

‘Ενα ακόμη εργαστήριο πάνω στην κατασκευή των προτεινόμενων παρεμβάσεων του θεματικού άξονα ΓΕΙΤΟΝΙΑ, με συζήτηση πάνω στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Θα γίνει ανάλυση και καταγραφή των κατασκευαστικών απαιτήσεων των σχεδίων και θα παρουσιαστούν τρόποι δημιουργίας της λίστας υλικών. Οι συμμετέχοντες θα υποστηριχτούν για την εκτίμηση και οργάνωση της κατασκευαστικής διαδικασίας, καθώς και για την καταγραφή αναγκών των εξειδικευμένων εργασιών. Τέλος, θα γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων διαφόρων σύγχρονων εργαλείων κατασκευής.