πόλη2 > Events > ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ > Εργαστήρια Συν-δημιουργίας / Εισαγωγή

Εργαστήρια Συν-δημιουργίας / Εισαγωγή

- 31-Μαρ-2018 12:00 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ελάτε στα πρώτα εργαστήρια του προγράμματος που θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε τις ιδέες σας σε προτάσεις. Οι επιμελητές των αξόνων «Γειτονιά», «Δρόμος», «Κτίριο» και «Δημόσιο Κτίριο- Σεράφειο» θα σας καθοδηγήσουν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες για τα επόμενα βήματα που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την πρότασή σας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

11.00- 12.00 Παρουσίαση προγράμματος ΠΟΛΗ² / Ερωτήσεις & Απαντήσεις (Ισόγειο/ Εκθεσιακός χώρος)

12.00- 12.30 Διάλειμμα

12.00- 14.00 1η Ανοιχτή Συνάντηση για το θεματικό άξονα ΣΕΡΑΦΕΙΟ- Δημόσιο κτίριο και ψηφιακή τέχνη (2ος όροφος)

Στην πρώτη ανοιχτή συνάντηση, θα γίνει παρουσίαση και ενημέρωση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αφορά στη δημιουργία μιας in situ καλλιτεχνικής εγκατάστασης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση δεδομένων της πόλης, στο Σεράφειo, το νέο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων.

12.30- 14.30 Εργαστήρια για τους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ (Ισόγειο/ Εκθεσιακός χώρος)

‘Αξονας Παρέμβασης: Γειτονιά
Εργαστήριο: «Εμπλέκουμε την κοινότητα (Community- building)»

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και το χτίσιμο εμπιστοσύνης για παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία κατασκευών μικρής κλίμακας για την αναβίωση του αισθήματος της οικείας γειτονιάς. Μέσα από εικόνες ελληνικών και διεθνών παραδειγμάτων, παιχνίδια ρόλων και επιτραπέζια θα επιδιωχθεί η καλύτερη κατανόηση της συμμετοχικής διαδικασίας και των δυνατοτήτων που προκύπτουν για παρεμβάσεις από τους ίδιους τους κατοίκους όσο και των ευκαιριών που προσφέρονται από την εμπλοκή τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να αναλύουν τη δυναμική των χώρων στις γειτονιές τους και να χρησιμοποιούν εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να απεικονίσουν και να σχεδιάσουν πιθανές εφαρμόσιμες προτάσεις.

Άξονας Παρέμβασης : Δρόμος
Εργαστήριο: “Ολα είναι δρόμος”

Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργική παραγωγή ιδεών και δράσεων για τον αθηναϊκό δρόμο σε επίπεδο και κλίμακα γειτονιάς. Πρόκειται για ένα εργαστήριο ενημέρωσης, συνεργασίας και οραματισμού για τη βελτίωση των δρόμων της πόλης, μέσα από εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης, κατά τη διάκρεια του οποίου θα εξετάσουμε παράλληλα ελληνικά και διεθνή παραδείγματα παρεμβάσεων σε δρόμους. Τέλος, θα γίνει μια εισαγωγή στους τρόπους ομαδικής οργάνωσης και λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση των προτάσεων με συμμετοχικές διαδικασίες.

‘Αξονας Παρέμβασης: Κτίριο
Εργαστήριο: «Συν-καλλιέργεια»

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του εύρους των πράσινων παρεμβάσεων σε κτίρια προκειμένου να δοθούν ιδέες στους συμμετέχοντες για τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να σχεδιάσουν. Θα είναι παρούσα η κα Κατερίνα Γκόλτσιου, Αρχιτέκτων Τοπίου (Phd, MLA) – Γεωπόνος (MSc), Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου, η οποία θα εστιάσει σε παραδείγματα με αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και φυτοτεχνικό ενδιαφέρον. Τέλος, μια μεγάλη λευκή μακέτα τυπικής αθηναϊκής πολυκατοικίας θα πρασινίσει με διάφορους τρόπους από μία γκάμα υλικών / παρεμβάσεων, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να συνθέσουν τη δική τους εκδοχή πράσινης πολυκατοικίας