πόλη2 > Events > ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ > Εργαστήρια συν-δημιουργίας/ Εξέλιξη προτάσεων

Εργαστήρια συν-δημιουργίας/ Εξέλιξη προτάσεων

- 14-Απρ-2018 11:30 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ελάτε στα εργαστήρια του προγράμματος που θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε τις ιδέες
σας σε προτάσεις.

Οι επιμελητές των αξόνων Γειτονιά, Δρόμος, Κτίριο, θα σας καθοδηγήσουν, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της πρότασή σας.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Απριλίου από το πρωί στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η εξέλιξη των αφηρημένων σκίτσων και ιδεών των διαφορετικών ομάδων σε προτάσεις και καταγραφή των διαφορετικών δυνατοτήτων υλοποίησης.

Πρόγραμμα

11.00- 12.30 Εργαστήριο ανά θεματική

12.30- 13.00 Διάλειμμα

13.00-14.30 Εργαστήριο ανά θεματική

‘Άξονας Παρέμβασης:  Γειτονιά

Εργαστήριο: Απεικονίζοντας την ιδέα

Στόχος του εργαστηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση στην αναγνώριση, αποτύπωση, χειρισμό και παρουσίαση των θεμάτων χρήσης αστικού χώρου που επιθυμούν οι κάτοικοι να λύσουν μέσα από τις προτάσεις τους. Επιπλέον, θα γίνουν ασκήσεις επάνω σε τρόπους απεικόνισης προτάσεων, μέσα από την ενεργοποίηση της φαντασίας και της καταγραφής της. Τέλος, θα γίνει εκπαίδευση επάνω στη χρήση πλατφορμών social media με στόχο την αναγνώριση και χρήση σχετικού υλικού. Από τους συμμετέχοντες ζητείται να φέρουν φωτογραφίες της περιοχής παρέμβασης, επεξεργασμένες με τις τεχνικές που συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο εργαστήριο, καθώς και μια παρουσίαση ενός «αφηγήματος» για τη προτεινόμενη χρήση στη περιοχή.

Άξονας Παρέμβασης : Δρόμος

Εργαστήριο: Δρόμοι ιδεών Α’

Στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργική παραγωγή ιδεών και προτάσεων για παρεμβάσεις στον αθηναϊκό δρόμο. Για να το πετύχουμε, θα γίνει αρχικά ενημέρωση γύρω από διεθνή και ελληνικά παραδείγματα παρεμβάσεων στους δρόμους, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν και θα χρησιμοποιηθούν βασικά εργαλεία αναπαράστασης και αποτύπωσης ιδεών. Τέλος, θα κάνουμε και μια ομαδική συζήτηση βάσει των αρχικών ιδεών που οι συμμετέχοντες θέλουν να μοιραστούν.

‘Άξονας Παρέμβασης: Κτήριο

Εργαστήριο: Φυτώριο ιδεών Α’

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάλυση και  καταγραφή των αρχικών ιδεών «πράσινων» παρεμβάσεων στα κτίρια και ακίνητα.  Μέσα από απλές τεχνικές χαρτογράφησης, θα εξετασθούν και θα καταγραφούν θέματα όπως ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων στο ίδιο το ακίνητο και την ευρύτερη γειτονιά, οι τρόποι ενδυνάμωσης των κοινωνικών σχέσεων και η ένταξη νέων τύπων δραστηριοτήτων. Από τους συμμετέχοντες ζητείται να φέρουν φωτογραφίες του χώρου / ακινήτου στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση καθώς και απόσπασμα χάρτη από την ευρύτερη γειτονιά.