πόλη2 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικός στόχος του ΠΟΛΗ² είναι η ανάκτηση της έννοιας της πόλης, με δημιουργικές δράσεις από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και συνδιαμόρφωσης του χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί μια σειρά από προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τους κατοίκους της Αθήνας για την υλοποίηση  παρεμβάσεων, οι οποίες θα καλύπτουν βασικές ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων για την καθημερινότητά τους.

Για τη δράση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», θα συσταθεί επταμελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από πέντε μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δυο ειδικούς στον τομέα των αστικών παρεμβάσεων.

Η Επιτροπή θα κάνει ξεχωριστές συνεδριάσεις για τις προτάσεις, που αφορούν στις 7 δημοτικές κοινότητες, προωθώντας τη χωρική διασπορά των προτάσεων.

Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν, θα εξεταστούν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» είναι την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018.

Για τη δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» και συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης Πλατεία Θεάτρου, θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από τρια μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δυο ειδικούς στον τομέα του Πολιτισμού.

Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν, θα εξεταστούν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Οδηγίες

 

Αίτησεις Συμμετοχής