πόλη2 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικός στόχος του ΠΟΛΗ² είναι η ανάκτηση της έννοιας της πόλης, με δημιουργικές δράσεις από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και συνδιαμόρφωσης του χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε μια σειρά από προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τους κατοίκους της Αθήνας.

Για τη δράση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, συστάθηκε επταμελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από πέντε μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δύο ειδικούς στον τομέα των αστικών παρεμβάσεων.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε ξεχωριστές συνεδριάσεις για τις προτάσεις, που αφορούν τις 7 δημοτικές κοινότητες, προωθώντας τη χωρική διασπορά των προτάσεων.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν εξετάστηκαν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» έκλεισε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Για τους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ έχει ολοκληρωθεί  η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί!

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον άξονα ΣΕΡΑΦΕΙΟ έκλεισε στις 16 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιλέχτηκε η πρόταση για την in situ καλλιτεχνική εγκατάσταση με νέες τεχνολογίες η οποία θα στηθεί στο Σεράφειο, το νέο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων. Το όνομα του δημιουργού που προκρίθηκε να υλοποιήσει την καλλιτεχνική εγκατάσταση θα ανακοινωθεί σύντομα!

Για τη δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», και συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης Πλατεία Θεάτρου, είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε 7 καταστήματα. Book&Play, COCOMAT.bike, Ο Χώρος, Νηρωή, Αστικά Μοτίβα, Creators of Cosmos και Άι Λαβ Άθενς πρότζεκτ είναι τα ονόματα των καταστημάτων τα οποία θα λειτουργήσουν δωρεάν για έξι μήνες επαγγελματίες που ασχολούνται με τη δημιουργία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν διάφορες δράσεις ανοιχτές για το κοινό, όπως πολιτιστικά δρώμενα, σεμινάρια, εργαστήρια και πολλά άλλα.

Σας ενημερώνουμε ότι έκλεισε η πρόσκληση ενδιαφέροντος  και για τη  δεύτερη περιοχή παρέμβασης της δράσης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», στη Στοά των Εμπόρων.  Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα εξεταστούν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

Οδηγίες

 

Αίτησεις Συμμετοχής