πόλη2 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικός στόχος του ΠΟΛΗ² είναι η ανάκτηση της έννοιας της πόλης, με δημιουργικές δράσεις από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και συνδιαμόρφωσης του χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε μια σειρά από προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τους κατοίκους της Αθήνας για την υλοποίηση  παρεμβάσεων, οι οποίες θα καλύπτουν βασικές ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων για την καθημερινότητά τους.

Για τη δράση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, συστάθηκε επταμελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από πέντε μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δύο ειδικούς στον τομέα των αστικών παρεμβάσεων.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε ξεχωριστές συνεδριάσεις για τις προτάσεις, που αφορούν τις 7 δημοτικές κοινότητες, προωθώντας τη χωρική διασπορά των προτάσεων.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν εξετάστηκαν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» έκλεισε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Για τους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία.

Θα ξεκινήσει άμεσα η ενημέρωση των ομάδων οι οποίες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση και η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες!

Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον άξονα ΣΕΡΑΦΕΙΟ παραμένει ανοιχτή, με καταληκτική ημερομηνία τις 16 Ιουλίου.

Για τη δράση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», και συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης Πλατεία Θεάτρου, θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δύο ειδικούς στον τομέα του Πολιτισμού.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα εξεταστούν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε και η δεύτερη περιοχή παρέμβασης της δράσης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ”, στη Στοά των Εμπόρων. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

Οδηγίες

 

Αίτησεις Συμμετοχής