πόλη2 > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικός στόχος των δράσεων αστικής αναζωογόνησης του This is Athens είναι η ανάκτηση της έννοιας της πόλης, με δημιουργικές δράσεις από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και συνδιαμόρφωσης του χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε μια σειρά από Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους κατοίκους της Αθήνας.

Για τη δράση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ», άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, συστάθηκε επταμελής επιτροπή αξιολόγησης από πέντε μέλη του δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων και δύο ειδικούς στον τομέα των αστικών παρεμβάσεων.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε ξεχωριστές συνεδριάσεις για τις προτάσεις, που αφορούν τις 7 δημοτικές κοινότητες, προωθώντας τη χωρική διασπορά των προτάσεων.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν εξετάστηκαν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων του 1ου κύκλου στο πλαίσιο της δράσης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Για τους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των παρεμβάσεων που έχουν επιλεγεί!

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον άξονα ΣΕΡΑΦΕΙΟ έκλεισε στις 16 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιλέχτηκε η πρόταση για την in situ καλλιτεχνική εγκατάσταση με νέες τεχνολογίες η οποία θα στηθεί στο Σεράφειο, το νέο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων. Το όνομα του δημιουργού που προκρίθηκε να υλοποιήσει την καλλιτεχνική εγκατάσταση θα ανακοινωθεί σύντομα!

Για τους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ άνοιξε ο 2ος κύκλος υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018.

 

Στο πλαίσιο της δράσης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», λειτουργούν ήδη 7 καταστήματα στην Πλατεία Θεάτρου, την πρώτη περιοχή παρέμβασης, με τη συμμετοχή 10 δημιουργικών ομάδων. Book&Play, COCOMAT.bike, Ο Χώρος, Νηρωή, Αστικά Μοτίβα, Creators of Cosmos και Άι Λαβ Άθενς πρότζεκτ είναι τα ονόματα των καταστημάτων τα οποία θα λειτουργήσουν δωρεάν για έξι μήνες επαγγελματίες που ασχολούνται με τη δημιουργία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν διάφορες δράσεις ανοιχτές για το κοινό, όπως πολιτιστικά δρώμενα, σεμινάρια, εργαστήρια και πολλά άλλα.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων και για τη δεύτερη περιοχή παρέμβασης, τη Στοά Εμπόρων. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν εξετάστηκαν αρχικά ως προς την επιλεξιμότητα και την πληρότητα των φακέλων και στη συνέχεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 8 καταστήματα ξεκινούν τη δράση τους στην εμβληματική στοά! Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις 9 δημιουργικές ομάδες που λειτουργούν καταστήματα στη Στοά Εμπόρων: σχεδία αρτ, Ροκάνι + LUDD, Coocoo Creations, One Tool Three, Project Layali, Wisedog, Birdland και Athens Makerspace.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν καταστήματα στη Στοά Εμπόρων προκρίνουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, έχοντας αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων δημιουργικού σχεδιασμού, όπως μικρής κλίμακας έπιπλα και διακοσμητικά είδη, αναμνηστικά αντικείμενα της πόλης, κοσμήματα, είδη συσκευασίας, αξεσουάρ ένδυσης, κ.ά., κατασκευασμένα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και μέσω της δημιουργικής ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών (upcycling).

 

Οδηγίες

 

Αίτησεις Συμμετοχής