πόλη2 > Σεράφειο - Δημόσιο Κτίριο & Ψηφιακή Τέχνη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Σεράφειο - Δημόσιο Κτίριο & Ψηφιακή ΤέχνηΠαρεμβάσεις:

Περιγραφή άξονα:

Το κάλεσμα αφορούσε τη δημιουργία ενός σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου in situ εγκατάσταση– στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, το οποίο, μέσω τεχνολογικών εφαρμογών και δεδομένων της πόλης, θα αναπτύσσει μια βιωματική εμπειρία με τον κόσμο που το επισκέπτεται.

Ο θεματικός αυτός άξονας προβλέπει την προώθηση και ανάπτυξη παρεμβάσεων που αφορούν την τέχνη και την τεχνολογία ως ουσιαστικό μέρος της αστικής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει και να δράσει καταλυτικά στη δημιουργία μιας ανοιχτής και δημιουργικής ταυτότητας του Σεραφείου ως δημόσιο κτίριο, προβάλλοντας την καινοτομία στην ταυτότητα της Αθήνας.

Η καλλιτεχνική πρόταση που εγκρίθηκε αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, καθώς και καινούργιες τεχνολογικές εφαρμογές, και έχει διαδραστικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας δεδομένα της πόλης (city data).

Το Σεράφειο αποτελεί ένα μοναδικό κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας στην Αθήνα, όπου στεγάζονται τα πιο καινοτόμα προγράμματα του δήμου Αθηναίων. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο με πολλαπλές χρήσεις που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, ανοιχτό όλες τις ημέρες της εβδομάδας και προσιτό στους κατοίκους της Αθήνας.

Με τη συγκεκριμένη δράση εστιάζουμε στην Αθήνα, εξερευνώντας τα δεδομένα που αφορούν την πόλη, αναζητώντας  τη σύγχρονη ιστορία της. Τα σημεία της, οι κάτοικοί της, οι αξίες και ο πολιτισμός της είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητά της.

Τι σκέφτονται οι κάτοικοι της Αθήνας για την πόλη τους;

Μπορούν να παραχθούν νέα δεδομένα στην πόλη;

Ποια μορφή μπορούν να πάρουν τα δεδομένα της πόλης πέρα από την ψηφιακή τους διάσταση και ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική τους χρήση;

Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί!