πόλη2 > Γειτονιά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΓειτονιάΠεριγραφή άξονα:

Το κάλεσμα αφορούσε μικρές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο οι οποίες εντοπίζουν, αναδεικνύουν και σχεδιάζουν νέους τόπους μέσα στην πόλη ως κομβικά σημεία κοινωνικής συνοχής. Είναι οι «Χώροι Δυνατοτήτων» της πόλης και αναμένεται ότι, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων επιλεγμένων προτάσεων, θα αποτελέσουν τις ελάχιστες μονάδες για την αλλαγή της.

 

Στόχος είναι μέσα από αυτόν τον θεματικό άξονα:

 • Να ενισχυθεί η επικοινωνία της γειτονιάς, μέσα από την οργάνωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης της παρέμβασης.
 • Να ενισχυθεί η μορφή της γειτονιάς, μέσα από την από κοινού διαμόρφωση μιας αναγνωρίσιμης ταυτότητας.
 • Να ενισχυθεί η λειτουργία της γειτονιάς, μέσα από την προγραμματική ενίσχυση ή αναδιάρθρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της.
 • Να αναζωογονηθούν υποβαθμισμένες γειτονιές και αστικά κενά που, λόγω εγκατάλειψης, μετατρέπονται σε τόπους χωρίς σημεία αναφοράς, με κενά ασφάλειας.
 • Να «υιοθετηθούν» τμήματα του δημοσίου χώρου από τους πολίτες.
 • Να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση, τόσο μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας υλοποίησης όσο και από την ενεργή χρήση του χώρου.
 • Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, το τοπικό ταλέντο και η δημιουργικότητα.

 

Οι προτεινόμενες τυπολογίες των παρεμβάσεων ήταν: 

 • Αστικά δωμάτια ως αυτοφερόμενες ελαφριές κατασκευές
 • Καινοτόμος αστικός εξοπλισμός
 • Αστικά παιχνίδια
 • Κατασκευές στέγασης
 • Επιφάνειες ανάπτυξης δραστηριοτήτων
 • Αστικές νησίδες πρασίνου
 • Αστικά συμπλέγματα ως συνενώσεις χώρων και στοιχείων