πόλη2 > ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΡΑΣΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Για Θεματικό Άξονα ΣΕΡΑΦΕΙΟ

ΔΡΑΣΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Για Θεματικό Άξονα ΚΤΙΡΙΟ (προθεσμία 25 Μαΐου 2018)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ (21/09/2018)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΑ ΕΜΠΟΡΩΝ» (28/09/2018)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ «ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ»  (11/07/2018)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (11/06/2018)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ (07/06/2018)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (17/05/2018)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Παρεμβάσεις στην πόλη Θεματικός Άξονας Σεράφειο Δημόσιο Κτίριο και Ψηφιακή Τέχνη» (έως 06/07/2018 και ώρα 16.00)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Παρεμβάσεις στην πόλη» (27/04/2018)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 14/05 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 25/05 ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Παρεμβάσεις στην πόλη» (04/05/2018)

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ